Преди да бъде копиран даден текст, той трябва да е маркиран.
Копирането на текст може да стане по няколко начина. Чрез команди от менюто Edit, чрез бутони от лентата с инструменти Standard или чрез клавишни комбинации.
При копиране на текст чрез команди от менюто Edit, след маркирането му, се избира командата Copy. Текстовият маркер се придвижва до мястото, където трябва да се вмъкне копието, то може да бъде в същото или друго текстово поле. След това отново се избира менюто Edit, а от него – командата Paste.
Копирането на текста чрез бутони от лентата с инструмента Standard става като, след маркирането на текста, се избере бутона Copy, текстовия маркер се премести в мястото, където трябва да се вмъкне копието и се избере бутона Paste.
Чрез клавиатурата текст можете да се копира, след като е маркиран, като се изпълни клавишната комбинация Ctrl+C. След това текстовият маркер се премества в мястото, където трябва да се вмъкне копието. Накрая се изпълнява клавишната комбинация Ctrl+V.
Задача:

Копирайте текста от първото изброимото текстово поле на текущият слайд във второто.

Преди да се копира даден текст, той трябва да се маркира.

Копирането на текст може да стане по няколко начина. Тук ще бъдат разгледани само три от тях, чрез менюто Edit, чрез бутоните в лентата с инструменти или чрез клавишни комбинации.

При копиране на текст чрез менюто Edit, след маркирането му, се избира командата Copy. Текстовият маркер се придвижва до мястото в документа, където трябва да се вмъкне копието. Отново се избира менюто Edit, а след това от него – командата Paste.

В първото изречение копирайте думата “ръка” в края на изречението.

Чрез клавиатурата текст можете да се копира, като се маркира и се изпълни клавишната комбинация Ctrl+C . След това текстовия маркер се премества в мястото, където трябва да се вмъкне копието и се изпълнява клавишната комбинация Ctrl+V .

Копирането на текста чрез бутони от лентата с инструмента става като след маркирането на текста се избере бутона Copy , като се щракне с левия бутон на мишката върху него. След това текстовия маркер се премества в мястото, където трябва да се вмъкне копието и се избира бутонът Paste .

Можете да копирате страница от Word и да я вмъкнете в нова страница. Можете да копирате или дублирате страница, като изберете целия текст на страницата и след това го копиране и поставяне в друга страница.

Копиране на страница в документ от една страница

При кратки документи от една страница или по-малко, най-бързият начин да копирате страницата е да използвате Избери всички и да копирате.

Натиснете Ctrl+A на клавиатурата, за да маркирате целия текст в документа.

Съвет: Можете също да маркирате целия документ, като поставите курсора в лявото поле и бързо щракнете с левия бутон на мишката три пъти подред.

Натиснете Ctrl+C, за да копирате цялата маркирана селекция.

Забележка: Имайте предвид, че с това ще маркирате всичко в документа. Този метод е най-подходящ за копиране на документ, който е само от една страница.

Копиране на страница в документ от много страница

Ако вашият документ на Word съдържа множество страници, най-добрият начин да копирате една страница е ръчно да изберете и копирате желания текст.

Поставете курсора в началото на страницата, която искате да копирате.

Щракнете и плъзнете курсора до края на страницата, която искате да копирате.

Натиснете Ctrl+C на клавиатурата.

Съвет: Друг начин да копирате маркирания текст е да щракнете върху Начало > Копирай.

Поставяне на копирания текст в друга страница

След като копирате съдържанието на страницата, можете да го поставите в друга страница на документа или в нов документ, който създавате.

Поставете курсора в края на страницата, която предшества копираната страница.

Щракнете върху Вмъкване > Празна страница, за да добавите нова страница.

Опцията

Забележка: Опцията за нова страница също слага край на текущата страница и преминава към следващата страница. Натиснете Ctrl+Enter на клавиатурата, за да създадете нова страница.

Поставете курсора там, където искате текстът да се появи в новата страница. Натиснете Ctrl+V на клавиатурата, за да поставите копирания текст в страницата.

Забележка: При поставянето в новата страница разполагате с опция да запазите същото форматиране или да поставите текста без форматиране. Използвайте опциите за поставяне, които се показват под копирания текст, за да изберете опция за форматиране.

Копиране на страница в нов документ

За да създадете нов документ, щракнете върху Файл > Създай > Празен документ, поставете съдържанието в новия документ и го запишете.

Имам следния казус:

За целите на моята работа съм направил формуляр, който да може да се попълва възможно най-лесно и бързо. Формулярът е в Word, като съм използвал инструменти за писане на текст и за чекване. Накрая на формуляра има заключение, в което се пише определен текст, който трябва с Copy/Paste да преместя в друг файл. Проблемът е, че когато е заключен формуляра (за да не се пише извън определените полета), текстовете не могат да се копират. Някой може ли да ми каже каква е настройката на полето, за да се отключи функцията за копиране (ако има такава възможност разбира се)?

като решение ще дам една хитринка, която мисля че ще ти спести време.

Да речем че имаш заключен документ — снимка 1 позиция 1.

Снимка_1

Отвори файла в който искаш да копираш текста (снимка 2 позиция 1), отиди на раздела Insert (снимка 2 позиция 2), след това отиди на панела Text (снимка 2 позиция 3), и там кликкни на падащото меню на Object (снимка 2 позиция 4) и избери Text from file (снимка 2 позиция 5).

Снимка_2

Отваря се прозорец Insert File (снимка 3 позиция 1) от който трябва да избереш заключения файл (снимка 3 позиция 2), след това кликни на Insert (снимка 3 позиция 3).

Снимка_3

Следва да се вмъкне информацията от заключения файл — снимка 4 позиция 1.

Снимка_4

Това е един доста заобиколен метод по който може да постигнете целта си.

Другия вариант е да отключите временно файл, ако знаете паролата и тогава да копирате текста, като следзатварянето файла, пак ще бъде заключен при следващото отваряне.

Надявам се да съм бил полезен с отговора.

Здравейте, Благодаря за съвета! Използвал съм този подход, макар да не ми е от любимите. Проблемът е, че в този случай прехвърлям целия текст на файла (заедно с текстове, които не искам да копирам). Разбира се не изключвам вариант да не съм съвсем наясно с възможностите на тази функция. Ще се опитам през другия браузър да кача снимка на формуляра въпреки, че не съм сигурен дали ще се ориентирате за ситуацията. Опитах да кача файла, но не открих как да го направя и не ми се получава. Лека и спорна работа!

В Aula форума, на този етап от време не може да се качи директно файл.

Може да качите го качите в някоя облачна структура и да изпратите линк от който може да се свали файла, ако не е проблем, може да го изпратите на [email protected] и когато имам време да го погледна.

Благодаря Ви! Ще го изпратя на мейла Ви, за да може да се ориентирате по-точно. Там също не изключвам варианта да не съм направил настройките както трябва и затова да се получава проблема.

Как да копирам текст